Tiszteletadás - Hasonló cikkek
feb. 25., 27 napja

Emlékezzünk a hősökre!

Emlékezzünk a hősökre!

Ma Magyarországon szabadságban és biztonságban élünk, van magunk választotta, reménnyel kecsegtető jövőnk – szemben a diktatúrával, amelyben csak lefojtott életerők voltak és bedeszkázott égbolt.

feb. 6., 46 napja

Megújulnak a Szent Bertalan templom toronysisakjai

A Szent Bertalan templom toronysisakjainak felújítása szimbolikus fejlesztés a gyöngyösi tűzvész 100 éves évfordulója kapcsán.

jan. 12., 71 napja

Honvédeink sírkeresztjére

Honvédeink sírkeresztjére

Honvédeink sírkeresztjére

Aludjatok, ti áldott hőseink, pihenj te néma hadsereg!
Ringasson békén a távoli rög, s ne bántson könny, mely értetek pereg.
Apák, fiak, szerelmes vőlegények, kik porladoztok mily sok éve már,
Kik elé dörgő ágyúszóval véres mezőkön toppant a halál.
Aludjatok csak Don menti holtak, folyó mentén szunnyadó bakák,
Álmodjatok ott messze idegenben, magyar testvéreink: fiúk és apák
aludjatok csak, néma szent hadak, pihenni édes, pihenni jó,
S nyugtasson a Donnak halk zúgása, mint a Tisza folyó.
De jó tinéktek, hogy elkísért az utolsó gondolat,
Hogy bárki győz e véres dáridóban, a magyar nép él és földje megmarad.
Hozzátok el ne érjen itthonról sóhaj, jajgatás,
Mert ajándéktok szent: a csendes szunnyadás…
Ezt Isten adja halott katonának, ki hűséges volt, bátor és derék,
ki könnyű szívvel vitte áldozatul pirosló vérét és drága életét.
De csitulj panasz! Nyugalmuk legyen mindörökre mély,
S utolsó kincsüket ne rabolja el földi szenvedély!
Ne zúgjon harangszó, sem ágyúk orgonája, csak egy
Könnycsepp, síró anyaszó.
Nyillaljon be a porladó szívekbe, mit megérez fia,
a boldog Szunnyadó.
Ezért hát csitt… csak fojtva, lopva fájjon,
Hogy azóta nincs náluk árvább a világon.
Mióta ők messze földeken, némán fekszenek,
Keresztjük korhadt vagy sírjuk már jeltelen.
Aludjatok hát, Isten katonái, aludjatok ti boldog pihenők!
Ringassanak szelíden, mint az álom, idegen földek, távoli temetők!

Írta: Dr. Zempléni Miklós
Somogyvári Gyula : „A boldog szunnyadókhoz” című költeménye alapján.

 

www.horvathlaszlo.hu

2018. január 12.

okt. 23., 152 napja

A szabadságra vigyáznunk kell

A szabadságra vigyáznunk kell

1956 a saját nemzedékének és korának is példát adott, az utókornak pedig példát hagyott. Ez a példa mindig zsinórmértéke lehet nemzetünknek. 1956 arra figyelmeztet minket, hogy a hon, a haza szabadságának megóvása a legfontosabb feladatunk.

okt. 6., 169 napja

Tisztelet a Bátraknak!

Tisztelet a Bátraknak!

Török Ignác honvéd tábornok Aradon, a kivégzettek sorában a második helyen búcsúzott a földi világtól. A feljegyzések szerint Török Ignác az utolsó szó jogán ezt mondta: „Nemsokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok. Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak Őt szolgáltam!” Emlékezzünk ma hőseinkre, az Aradi Vértanúkra! Tisztelet a Bátraknak!

jún. 30., 267 napja

Életmű díjat kapott Domoszló néhai polgármestere, Havelant István

Életmű díjat kapott Domoszló néhai polgármestere, Havelant István

A Heves Megyei Közgyűlés posztumusz Telekessy István területfejlesztési díjat adományozott Domoszló néhai polgármesterének, Havelant Istvánnak. A díjra Horváth László országgyűlési képviselő terjesztette fel. A kitüntetést Kovácsné Dr. Havelant Kinga, Havelant István lánya vette át Szabó Róberttől, a Heves Megyei Közgyűlés elnökétől, valamint Tóth Csabától, a grémium alelnökétől.