A belső vizsgálat eredményei a büntetőeljárást is segíthetik

A belső vizsgálat eredményei a büntetőeljárást is segíthetik

Abasáron az elmúlt év végén több mint egy hónapig szünetelt a vezetékes ivóvíz-ellátás, mert a vízben határérték feletti koncentrációban szerves oldószerek jelenlétét mutatták ki. Az Országos Tisztiorvosi Hivatal (OTH), a Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete, valamint a védelmi bizottság utasítására a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv belső vizsgálatot rendelt el. A vizsgálatok célja nem a vízszennyezés okának feltárása volt, hanem az érintett szolgáltatók és hatóságok vízminőség-ellenőrzési eljárásainak szabályszerűségére vonatkozott. A lezárult vizsgálatok eredményeképpen megállapítható, hogy egyaránt mulasztott a Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, az Abasár Nonprofit Településüzemeltetési és Fejlesztési Kft. és az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. is.

Abasáron 2013. október 7-e és november 1-e kötött szünetelt a vezetékes ivóvíz-ellátás, mert a vízben határérték feletti koncentrációban szerves oldószerek jelenlétét mutatták ki. A szennyezés okának, a szennyező anyagok helyének feltárása jelenleg is zajlik. Az abasári lakosok november 15-étől egy ideiglenes átkötővezetéken keresztül kapják az egészséges ivóvizet. A végső megoldást jelentő, a Kormány által átcsoportosított 90 millió forintból megvalósuló Mátrafüred és Abasár közötti távvezeték tervezése jelenleg is zajlik, a kiépítés határideje 2014. június 30-a.

A szennyező anyagok jelenlétének észlelése, illetve az abasári ivóvíz minőségének rendszeres ellenőrzése kapcsán történt esetleges mulasztások mielőbbi feltárása érdekében Horváth László, a Heves Megyei Védelmi Bizottság elnöke, megyei kormánymegbízott korábban belső ellenőrzést és fegyelmi vizsgálatot rendelt el a Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervénél, és a vizsgálat végéig kezdeményezte a megyei tisztifőorvos felfüggesztését.

A felelősségi köröket és a mulasztásokat tisztázandó belső vizsgálattal egyidejűleg az Országos Tisztiorvosi Hivatal (OTH) is felügyeleti ellenőrzési vizsgálatot folytatott a megyei népegészségügyi szakigazgatási szervnél, amely megállapította, hogy szabálytalan gyakorlatot alakítottak ki az ivóvízminőségi adatok gyűjtésével kapcsolatban. A jogszabállyal ellentétben az üzemeltetői ivóvízminőség adatszolgáltatás gyűjtését a járási intézetek helyett a megyei hatóság látta el, amely 2010. IV. negyedévétől kezdődően az üzemeltető által megküldött vízminőségi adatokat a feldolgozást követően nem küldte meg az illetékes hatóságnak. A vizsgálat megállapításának ismeretében fegyelmi eljárás indult a közegészségügyi osztály vezetője és az üzemeltetői adatszolgáltatást feldolgozó közegészségügyi-járványügyi felügyelő ellen. A megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv közegészségügyi osztály vezetője 2013. december 31-ei hatállyal, a felelősségre vonási eljárás közben lemondott közszolgálati jogviszonyáról. A közegészségügyi-járványügyi felügyelő fegyelmi büntetést kapott. A megyei tisztifőorvos a felelősségi helyzet feltárása után visszatért hivatalába, azonban a szervezeti egységek közötti információáramlás hiányossága miatt írásbeli megrovásban részesült.

A vizsgálatok lezárultával kiderült, hogy szintén mulasztást követett el a 2007 és 2013 között az Abasár község ivóvízellátását üzemeltető Abasár Nonprofit Településüzemeltetési és Fejlesztési Kft., amelyet a Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló kormányrendelet megsértése miatt másfél millió forint egészségügyi bírság megfizetésére kötelezett. A hatóság indoklása szerint a kft. az általa szolgáltatott ivóvizet nem a tőle elvárható módon vizsgáltatta.

Megállapítást nyert továbbá, hogy az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. (ÉRV Zrt.) az általa szolgáltatott ivóvizet ért szennyezés megjelenése során azonnali tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget az illetékes népegészségügyi szerv felé. Ennek elmulasztásával akadályozta az intézet részéről a mikroszennyeződés okainak kivizsgálását, valamint a szükséges intézkedések elrendelését. Ezért a hatvani népegészségügyi intézet a nevezett kormányrendelet megsértése miatt 800 ezer forint egészségügyi bírság megfizetésére kötelezte az ÉRV Zrt.-t.

Horváth László, a Heves Megyei Védelmi Bizottság elnöke, megyei kormánymegbízott a mai napon megküldte a Heves Megyei Rendőr-főkapitányságnak a Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervénél lefolytatott belső vizsgálat eredményeit és megállapításait. A dokumentum az ivóvíz minőségének ellenőrzése, illetve az Abasáron történt ivóvíz-szennyezés során alkalmazott eljárásrend és felelősségi körök vizsgálatának eredményeit tartalmazza.

A ma megküldött dokumentáció a korábban Horváth László által a vízszennyezés ügyében ismeretlen tettes ellen megtett feljelentés alapján folyamatban lévő büntetőeljárást segítheti.

Az abasári önkormányzat tulajdonában lévő Abasár Nonprofit Településüzemeltetési és Fejlesztési Kft.-nél, illetve az ÉRV Zrt.-nél az ügyben lefolytatott belső vizsgálatok eredményéről a Heves Megyei Kormányhivatalnak nincs tudomása.

 

2014. január 07.

www.horvathlaszlo.hu

fotó: Gál Gábor

Megosztás "A belső vizsgálat eredményei a büntetőeljárást is segíthetik" az alábbiakkal

Abasári vízszennyezés - Hasonló cikkek
nov. 27., 57 napja

Újabb támogatások a térség településeinek – már 211 millió forint érkezett!

Újabb támogatások a térség településeinek – már 211 millió forint érkezett!109 millió forint vis maior támogatás odaítéléséről döntött a napokban a Belügyminisztérium: Abasár 95 millió forintot használhat fel bel- és árvízvédelemre, utak és hidak megerősítésére, Pétervására pedig közel 14 millió forintot fordíthat pince- és partfalak megóvására. Ebben az évben a térség ...

szept. 20., 125 napja

A kormány 600 millió forintot biztosít a biztonságos abasári vezetékes ivóvízellátásra

A kormány 600 millió forintot biztosít a biztonságos abasári vezetékes ivóvízellátásraAbasáron 2013 őszén több mint egy hónapig szünetelt a vezetékes ivóvízellátás, mert a vízben határérték feletti koncentrációban veszélyes szerves oldószerek jelenlétét mutatták ki a hatóságok. Az akkori krízishelyzetben a probléma azonnali megoldásaként, a kormány közel 300 millió forint átcsoportosítását rendelte ...

feb. 6., 1081 napja

Újabb kormányzati támogatás az abasári szennyezés feltárására

Újabb kormányzati támogatás az abasári szennyezés feltárásáraÚjabb forrásokat, több mint 47 millió forintot fordít a kormány az abasári vízszennyezettség okának feltárására. A munkák még tavaly kezdődtek meg, a Nemzeti Környezetügyi Intézet mérésekkel és mintavételekkel határolja be a szennyezés pontos helyét. A részletes feltárásra, a területen található ...

ápr. 2., 1392 napja

Elkezdődött a végleges vízvezeték építése Abasáron

Elkezdődött a végleges vízvezeték építése Abasáron2013 októberében szennyező anyagokat mutattak ki az abasári ivóvízben, így a településen átmenetileg megszűnt a vezetékes ivóvízszolgáltatás. A lakosság rövid ideig lajtoskocsik segítségével jutott vízhez, majd megépült egy ideiglenes vízvezeték, melyen keresztül jelenleg Pálosvörösmart érintésével Mátrafüredről érkezik az ivóvíz Abasárra. Az ...

nov. 27., 1517 napja

Abasár: a kormány senkit sem hagy magára

Abasár: a kormány senkit sem hagy magáraNovember első felében befejeződött annak a földfelszín alatti, ideiglenes átkötővezetéknek a kiépítése, amelyen keresztül Abasár lakosai e hónap közepétől egészséges ivóvizet fogyaszthatnak. Az elmúlt másfél hét alatt már nem fordultak elő csőtörések és egyéb műszaki hibák sem, így egyelőre átmeneti, ...

nov. 15., 1529 napja

Mától iható víz folyik a csapokból Abasáron

Mától iható víz folyik a csapokból AbasáronAbasáron 2013. október 7-én megszűnt a vezetékes ivóvíz-ellátás, mert a vízben mérgező vegyi anyagok jelenlétét mutatták ki a hatóságok. Az elmúlt 40 napban a településen tiszta ivóvizet lajtoskocsikból és ivóvíztartályokból biztosítottak. A napokban befejeződött annak a földfelszín alatti, ideiglenes átkötővezetéknek a ...

nov. 1., 1544 napja

Kormánydöntés a vízellátás biztosításáról és a feltárásról

Kormánydöntés a vízellátás biztosításáról és a feltárásról  Abasáron 2013. október 7-én megszűnt a vezetékes ivóvíz-ellátás, mert a vízben határérték feletti koncentrációban szerves oldószerek (tetraklór-etilén és szén-tetraklorid, triklór-etilén) jelenlétét mutatták ki a hatóságok – emlékeztetett Horváth László mai rendkívüli, Abasáron tartott sajtótájékoztatóján. A használati víz biztosítására átmenetileg beüzemelt volt ...

okt. 24., 1552 napja

Két hét múlva már iható lesz a vezetékes víz Abasáron

Két hét múlva már iható lesz a vezetékes víz AbasáronKét és fél hete nem fogyasztható a vezetékes víz Abasáron, mert abban határérték feletti szerves oldószer mennyiséget mutattak ki a vízügyi vizsgálatok. Október 9-étől a vezetékes víz kizárólag wc-öblítésre, fűtési rendszerek feltöltésére és tűzivízként, később pedig már mosásra és takarításra ...

okt. 19., 1557 napja

Továbbra is csak használati víz van Abasáron

Továbbra is csak használati víz van AbasáronA Heves Megyei Védelmi Bizottság döntése alapján, a szakemberek és az önkormányzat megfeszített munkájának köszönhetően kiépültek azok a rendszerek, amelyek Abasárt használati vízzel látják el. Működésüket az illetékes hatóságok soron kívül engedélyezték. Mint ismert, a településen október 7-e óta nincs ...